quatre pedres ...

Arqueologia industrial: El vell molí de Santa Eugènia de Ter

Dos molins en un mateix edifici


 Hi ha constància escrita de que, al segle XVII, la família Domènech eren moliners i vivien al molí fariner de Santa Eugènia propietat dels Margarit de Girona, un gran casalot, avui mig reformat però abandonat, situat al costat de la sèquia Monar, darrera mateix del col·legi dels Germans Maristes. 

  El molí proveïa d'aigua la seva bassa a través d'un petit canal secundari que derivava de la propera sèquia Monar i travessava  la casa.

  El gran casalot, és, en realitat, dues cases partides pel llarg, d'est a oest, cal Huguet i Cal Gras en referència a les darreres famílies que l'habitaren. El motiu cal buscar-lo en el fet que, durant un temps, en l'altra casa adossada, va muntar-s'hi un petit molí paperer que aprofitava el sobrant de l'aigua utilitzada pel molí fariner .   

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: